Consilierea educaţională

centruldeconsiliere@yahoo.com 

Consilierea şcolara se realizează pentru elevii cu probleme şcolare ca de exemplu absenteism, eşec şcolar, tulburări comportamentale şi de conduita, şi se desfăşoară în scoală prin colaborarea profesorului diriginte cu cadrele didactice şi cu profesorul psihopedagog.

Consilierea vocaţională are in centrul atenţiei sale problemele educaţionale legate de înclinaţii, interese, aspiraţii, pasiuni. Se desfăşoară in gimnaziu, liceu, facultate, locul de munca.

Consilierea profesionala se centrează pe alegerea optimă a profesiunii, pe valorificarea maximală a capacităţii persoanei prin calificare si profesionalizare, se realizează in liceu facultate, locul de munca.

Consilierea psihopedagogică vizează problematica fenomenelor psihologice (anxietate, fobie, obsesie legata de situaţiile educaţionale), se realizează in scoală, in familie, in cabinetul psihologic, in centre medicale.

Consilierea de cariera este centrata pe alegerea si realizarea traseului optim de cariera al subiectului educaţional. Aceasta se desfăşoară in liceu, facultate, loc de munca, cabinete specializate, cu ajutorul consilierilor de cariera.

 

Astfel ştiinţa pune la dispoziţia consilierii teoriile şi legităţile psihologice, pedagogice, sociologice care vor susţine demersul acţional al consilierii. Dacă ipotezele formulate pe baza acestor teorii şi legi vor fi eficiente, în procesul consilierii ele îşi vor întări rolul ştiinţific. 

Tehnologia pune la dispoziţia consilierii regulile de acţiune, de transformare a unei anumite realităţi . În procesul consilierii este esenţială nu atât problema cu determinarea ei ca în ştiinţă ci modalitatea cea mai eficientă de rezolvare a ei.

Arta reprezintă domeniul de reflectare şi transformare a realităţii prin intermediul mesajului artistic. Mesajul ca mecanism de transfigurare a lumii specific artei poate fi considerat contribuţia artei la dezvoltarea consilierii.

Consilierea nu acţionează asupra realităţii ca atare ci asupra imaginii psihice a acestei realităţi, iar scopul consilierii este transformarea benefică creativă a persoanei consiliate.

Religia intră în interacţiune cu consilierea la nivelul credinţei. Credinţa religioasă sau psihologică are aceeaşi structură motivaţională, mobilizând şi orientând subiectul.

Scrie un comentariu

Din categoria Uncategorized